Úvodní stránka » Dodavatel řešení » Oznámení o fúzi

OZNÁMENÍ O FÚZI SE SPOLEČNOSTÍ ARCO FEED

Společnost ARCO feed, spol. s.r.o., IČ: 292 00 482, sídlem Ke Káčatům 1027/23, Jundrov, 637 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 65157 (dále jen „společnost ARCO feed, spol. s.r.o.“), si Vám tímto dovoluje oznámit, že ke dni účinného zápisu přeměny do obchodního rejstříku, tj. ke dni 31. prosince 2022, došlo k fúzi společnosti Softmatic, spol. s.r.o., IČ: 283 41 198, dříve sídlem Slevačská 245/11, Židenice, 615 00 Brno, dříve zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 62424 (dále jen „společnost Softmatic, spol. s.r.o.“), jako společnosti zanikající, formou sloučení se společnosti ARCO feed, spol. s.r.o., jako společností nástupnickou, čímž došlo k zániku společnosti Softmatic, spol. s.r.o. a jejímu výmazu z obchodního rejstříku a přechodu veškerého jejího jmění na společnost ARCO feed, spol. s.r.o. (dále jen jako „přeměna“), přičemž součástí jmění společnosti Softmatic, spol. s.r.o., jež přešlo na společnost ARCO feed, spol. s.r.o. v důsledku přeměny jsou rovněž i práva a povinnosti společnosti Softmatic, spol. s.r.o. z titulu smluvních závazkových vztahů uzavřených s vaší společností. Dnem 31. prosince 2022 (s účinností k rozhodnému dni přeměny, tj. k 1. lednu 2022) tak společnost ARCO feed, spol. s.r.o. vstoupila do všech práv a povinností ze závazkových právních vztahů vůči vaši společnosti. Ve všech věcech z výše uvedeného titulu se tak ode dne 1. ledna 2023 laskavě obracejte již na nástupnickou společnost ARCO feed, spol. s.r.o.


Kontakt

ARCO feed, spol. s r.o.

Sídlo:
SKe Káčatům 1027/23
637 00 Brno
Česká republika

Kancelář:
Výstaviště 405/1
603 00 Brno
Česká republika
+420724666001
29200482
DIČ CZ29200482
arco_vanek

Oblíbené odkazy